خواستگاری بایگانی - عروس

حالا روز خواستگاری چی بپوشم؟

چی بپوشم؟ انتخاب لباس و پوشش مناسب در موقعیت ها، مهمانی ها و مجالس مختلف، یکی از دغدغه های اصلی خانم هاست. مطمئنا تمام خانم ها حداقل یک بار در زندگی خود دچار سردرگمی برای انتخاب لباس شده اند. دست کم یک بار تمام لباس های خود را زیر و رو کرده اند، تا آن چیزی را که مناسب تر…

دانستنیهای مهم قبل ازدواج، حین ازدواج، و بعد از ازدواج

دنبال همسر مناسب هستید؟   آرزو دارید شریک زندگی تان را پیدا کنید، و کسی در شان و مرتبه خودتان همدم بقیه عمرتان شود؟   برای این کار باید قبل از هر چیز از هفت خوان بگذرید…